ΑΝΑΝΕΩΣΗ - 11/06/2024 - Διακήρυξη No 1008 με αντικείμενο την προμήθεια πέντε (5) Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων, κατηγορίας Ν1 (Οχήματα για μεταφορά αγαθών των οποίων η μέγιστη μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 1008/2024

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε (ΕΑΒ Α.Ε), προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με αντικείμενο την προμήθεια πέντε (5) Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων, κατηγορίας Ν1 (Οχήματα για μεταφορά αγαθών των οποίων η μέγιστη μάζα δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους), συνολικού προϋπολογισμού 142.500,00 € πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α., (C.P.V.: 34144900-7) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

  • Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης μετά των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 17-06-2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

α) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: http://www.promitheus.gov.gr . (Α/Α 350745)
β) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (ΑΔΑΜ 24PROC014764292 2024-05-16)
γ) Στον ιστότοπο «Διαύγεια»: http://www.diavgeia.gov.gr ,σύμφωνα με τα άρθρα 75 επομ. του Κεφαλαίου ΙΑ` με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ν. 4727/2020. (ΑΔΑ ΨΜ9Ω469Η1Γ-5Λ6)
δ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ A.E: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el .
ε) Στον ελληνικό τοπικό τύπο.

Πληροφορίες: Τομέας Συμβάσεων Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Υπηρεσιών και Προμηθειών

(Τηλ. επικοινωνίας: 22620-52891/52868 & e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (προσθήκη 11/06/2024)