Η δραστηριότητα των Αεροπορικών Μελετών υποστηρίζει το σύνολο των παραγωγικών δραστηριοτήτων και συναφών διεργασιών της EAB μέσω εξειδικευμένων μελετών.

Η δραστηριότητα:

 • είναι εγκεκριμένη και πιστοποιημένη από τους πελάτες, όπως η Πολεμική Αεροπορία, σε επίπεδο Αναθεώρησης Μελετών,
 • εκδίδει σχετικές Οδηγίες Μελετών
 • σχεδιάζει τον απαραίτητο εξοπλισμό καθώς και ειδικά εργαλεία της παραγωγής
 • στελεχώνεται από πιστοποιημένους και έμπειρους Διπλωματούχους Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων (ενδεικτικά: Αεροναυπηγούς, Μηχανολόγους, Μεταλλουργούς-Μεταλλειολόγους, Χημικούς, Ηλεκτρολόγους, Ηλεκτρονικούς, εξειδικευμένους Διπλωματούχους Μηχανικούς ειδικών διεργασιών).

Μεταξύ των εξειδικευμένων μελετών που αναλαμβάνει η δραστηριότητα περιλαμβάνονται:

 • Λύσεις και Οδηγίες στις κατά περίπτωση αναφορές ελαττωματικότητας
 • Τεχνικές αξιολογήσεις
 • Μελέτες
  • δομικής αποκατάστασης μεγάλων ζημιών αεροσκαφών,
  • δομικής ακεραιότητας
  • εφαρμογής δομικών και ηλεκτρονικών τροποποιήσεων και μετατροπών.

Το έργο της δραστηριότητας υποστηρίζεται από το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών.