03/06/2024 - Διακήρυξη No 974 για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο, με αντικείμενο την ανάθεση παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσω υλοποίησης μαθημάτων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 974/2024

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε (ΕΑΒ Α.Ε) προκηρύσσει τον υπ’ αριθ. 974/2024 Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο, με αντικείμενο την ανάθεση παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσω υλοποίησης μαθημάτων, για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνον τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά μάθημα), συνολικού προϋπολογισμού 3.779.016,00 €, (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ετήσιας παράτασης) (C.P.V. 80590000-6) και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αυτής.

Τα σχετικά κείμενα παρατίθενται κατωτέρω :

  • Το σχετικό κείμενο της Διακήρυξης μετά των Παραρτημάτων αυτής, σε μορφή pdf, παρατίθεται εδώ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 8-07-2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

α) Στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: https://enotices.ted.europa.eu/logout (a9d46a25-daa5-4a8d-8b17-50b9d4b77e2c-01).
β) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: http://www.promitheus.gov.gr (348440).
γ) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (24PROC014859150).
δ) Στον ιστότοπο «Διαύγεια»: http://www.diavgeia.gov.gr ,σύμφωνα με τα άρθρα 75 επομ. του Κεφαλαίου ΙΑ` με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ν. 4727/2020 (ΑΔΑ 9ΞΑ5469Η1Γ-Δ54).
ε) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ A.E: http://www.haicorp.com/el/news-el/tenders-el/tenders-active-el .
στ) Στον ελληνικό τοπικό τύπο.

Πληροφορίες: Τομέας Συμβάσεων Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Υπηρεσιών και Προμηθειών

(Τηλ. επικοινωνίας: 22620-52891/52868 & e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )