02/05/2024 - Διακήρυξη No 1006 με αντικείμενο την Χρονομίσθωση δύο (2) καινούριων Εταιρικών Οχημάτων, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, συνολικού προϋπολογισμού 39.600,00 €, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 1006/2024

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. (ΕΑΒ), προκηρύσσει τον ανωτέρω Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει μόνον της τιμής με αντικείμενο την «ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ, συνολικού προϋπολογισμού 39.600,00 €, πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.» και με κωδικό CPV: 66114000-2 και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης αυτής.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 31-05-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Η παρούσα Διακήρυξη αναρτάται:

α) Στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Αριθμός: 349965)
β) Στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (ΑΔΑΜ: 24PROC014702568)
γ) Στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια» et.diavgeia.gov.gr, σύμφωνα με το Ν. 3861/2010, όπως ισχύει (ΑΔΑ: ΡΟΩΒ469Η1Γ-ΤΗΦ)
δ) Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της ΕΑΒ www.haicorp.com 
ε) Στον τοπικό τύπο του Ν. Βοιωτίας

Πληροφορίες: Τομέας Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών Παροχής Υπηρεσιών και Προμηθειών
(Τηλ.: 22620-52831, -52891 & Φαξ.: 22620-58717 & e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)